DISTRIBUIȚI

Primăria municipiului Galați pregătește și anul acesta tichete sociale cadou pentru Crăciun.

”Ne gândim, ca în fiecare an, la persoanele cu situația materială modestă, cărora le-am pregătit un ajutor masa de Crăciun. Trebuie să avem grijă și de acești oameni cu nevoi speciale, astfel încât să își poată permite să aibă o masă decentă de Crăciun”, a declarat primarul municipiului Galați, Marius Stan.

Cererile însoțite de documentația justificativă se pot depune începând de luni, 9 noiembrie 2015, în fiecare zi, de luni până vineri, între orele 8.30 și 15.00, la cele trei puncte de lucru deschise de Primărie, în funcție de adresa de domiciliu a solicitantului. Astfel:
– persoanele care locuiesc în Centru, Port, Valea Orașului și Piața Centrală pot depune cererile la Serviciul de Asistență Socială al Primăriei, situat în strada Fraternității nr. 1;
– persoanele care locuiesc în Mazepa 1 și 2, Țiglina 1, 2 și 3, Siderurgiștilor Vest, Aurel Vlaicu, Filești, Micro 13B, 14, 38, 39A, B, C și 40 pot depune cererile la Biserica Pogorârea Sfântului Duh, situată pe strada Saturn;
-persoanele care locuiesc în Micro 17, 18, 19, 20, 21, Barboși, Dimitrie Cantemir pot depune cererile la Asociația Filantropică ”Antonie cel Mare”, situată pe Bulevardul Dunărea nr. 70.

Conform prevederilor legale, beneficiază de tichetele sociale în valoare netă de 100 de lei următoarele categorii de persoane cu un venit mediu net lunar sub 700 lei/membru familie, care nu dețin bunuri ce conduc la excluderea acordării ajutorului social conform Legii 416/2001, cu modificările și completările ulterioare:
– pensionarii singuri sau familii de pensionari fără aparținători legali sau fără alte persoane obligate prin lege la întreținerea lor, prin contract de întreținere, habitație viageră, etc. sau ai căror aparținători nu au posibilitatea materială de a-i întreține;
– familii cu 4 sau mai mulți copii în întreținere, pentru care se va face dovada frecventării unei forme de învățământ;
– familii monoparentale cu 2 sau mai mulți copii în întreținere, pentru care se va face dovada frecventării unei forme de învățământ;
– familii confruntate cu probleme grave de sănătate a membrilor acestora, care în urma anchetei sociale, a detalierii bugetului familiei, a cheltuielilor lunare și a actelor medicale prezentate la dosar, reprezintă cazuri sociale;
– persoanele adulte cu handicap gradul I,II,III;
– alte situații sociale deosebite, constatate în urma efectuării anchetei sociale.

Acte care însoțesc cererea pentru tichetele sociale:
– actele de identitate ale solicitantului și ale membrilor familiei acestuia;
– acte doveditoare privind situația materială a solicitantului (cupon pensie, alocație, indemnizație, venit minim garantat, adeverință de salariu);
– acte medicale actualizate care să dovedească starea precară de sănătate a solicitantului (certificat medical, bilet de ieșire din spital, certificat de handicap / invaliditate).

Data limită până la care se pot depune solicitările pentru tichetele sociale de Crăciun este 27 noiembrie 2015.

Biroul de presă al Primăriei municipiului Galați