DISTRIBUIȚI

Primăria municipiului Galați primește, începând cu 18 aprilie 2016, cereri pentru tichetele sociale destinate copiilor de grădiniță.

Conform Legii 248/2015, stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale, în valoare de 0,1 ISR/lună, se acordă copiilor din familii defavorizate, în scopul creșterii accesului la educație al acestora. (ISR = Indicele Social de Referință, valoarea acestuia fiind de 500 lei)

Beneficiază de tichetele sociale pentru grădiniță copiii înscriși la grădiniță cu vârsta minimă de 3 ani și vârsta maximă de 6 ani împlinită după 1 septembrie a anului școlar curent, cu condițiile ca venitul lunar pe membru de familie să fie de până la de două ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură ( 2 x 141,5lei ) = 283 lei și minorii să frecventeze regulat cursurile învățământului preșcolar.

Beneficiarul stimulentului educațional este copilul, iar titularul tichetului social pentru grădiniță este reprezentantul familiei/reprezentantul legal al copilului, stabilit în condițiile legii. Dreptul la stimulent se acordă pe bază de cerere – declarație pe propria răspundere (întocmită de reprezentantul familiei), însoțită de actele doveditoare privind componența familiei, veniturile acesteia și înscrierea/frecventarea activităților organizate de grădiniță. Alte documente ce trebuie depuse:
• actele de identitate ale solicitantului și ale membrilor familiei (copie si original);
• livret de familie (copie si original);
• alte acte doveditoare privind componența familiei, filiația copiilor și situația lor juridică față de reprezentantul legal (copie si original);
• acte care dovedesc situația materială a solicitantului și a familiei acestuia (cupon pensie/indemnizație/adeverință de salariu și alte acte doveditoare ale veniturilor realizate);
• persoanele care nu realizează venituri vor prezenta adeverință eliberată de Administrația Finanțelor Publice;
• dovada înscrierii copilului la grădiniță.

Cererile și documentele doveditoare se pot depune la Primăria municipiului Galați – Serviciul Public de Asistență Socială, din strada Fraternității nr. 1, zilnic de luni până joi, între orele 8.30 – 15.00, și vineri, între orele 8.30 – 12.00. Conform legii, data limită de depunere a dosarelor este 30 aprilie 2016. Întrucât ziua de 30 aprilie este în week-end, ultima zi de depunere a solicitărilor va fi 3 mai 2016, prima zi de lucru după sărbătorile pascale.

După validarea cererilor, tichetele sociale pentru grădiniță vor fi distribuite la casieria Primăriei municipiului Galați, din strada Fraternității nr. 1, pe baza actului de identitate al părintelui/aparținătorului legal.

Valoarea tichetului social pentru grădiniță este de 50 lei pe lună. Tichetul se distribuie lunar, pe toată durata anului școlar.

Tichetele sociale pentru grădiniță sunt destinate exclusiv pentru achiziționarea de produse alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte/încălțăminte și/sau rechizite. Este interzisă utilizarea tichetelor pentru achiziționarea de țigări și/sau băuturi alcoolice ori valorificarea acestora prin transformarea în bani.

Biroul de presă al Primăriei municipiului Galați

DISTRIBUIȚI
Articolul precedentReparatii strazi
Articolul următorTramvaie