DISTRIBUIȚI

HOLOCAUSTUL EVREILOR IMPOTRIVA ROMANILOR: Evrei in structurile de decizie ale statului român. Din culisele reale ale istoriei Iata ce putem citi la Adevăratul holocaust din România secolului XX. Evrei in structurile de decizie ale statului român. Din culisele reale ale istoriei: […] În Biroul Politic al CC al PCR, cel mai autoritar organism politic la acea vreme, erau: Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ana Robinsohn Pauker, Teohari Georgescu (alias Burach Tescovici) şi Vasile Luca (alias Luka Laszlo), respectiv un român şi trei alogeni. În cartea sa, Primejdii, încercări, miracole, rabinul-şef din România, Moses Rosen, scria: Dej şi Luca erau socotiţi formal, primii, însă toată lumea ştia că ea (Ana Pauker n.a.) era numărul unu… In PC(b) urmaşii lui Cain deţineau puterea în proporţie mai mare de 80%. În compensaţie toate secţiile Comitetului Central erau conduse de aceştia, astfel: Mihai Roller. A condus sectia de istorie. Este făcut academician. Nu avea studiile terminate. Iată cei mai apropiaţi colaboratori ai săi: Filipovici (venit şi el din URSS). Onesacu Marcu (nume de împrumut). Absolvent al Facultăţii de drept din Bucureşti. Marusohn. Studii medii. Krakauer Charlota. Profesoară de franceză. Langfelder Paul. Venit din Occident în 1946. Nu ştia româneşte. Aronovici.Arhitect. Milka Herşcovici. Iosif Chişinevschi. A condus secţia de propagandă. Evreu Basarabean. L-a avut alături pe evreul transnistrian 10. Miron Costantinescu. Împreună şi-au adus contribuţia la uciderea bestială, cu ranga, a lui Lucreţiu Pătrăşcanu, care avea “vina” că se declarase român. 11.Teodor Rudenco. A condus secţia de cultură. Evreu din Basarabia. Acum apar “poeţii muncitori” Ion Păun Pincio, Marcel Breslaşu, A.Toma, E. Frunză, Th. Neculuţă s. a. 12.Vincze. A condus secţia pentru îndrumarea şi controlul armatei, justiţiei şi securităţii. Evreu ungur. 13. Ghizela Vass. A condus secţia externe. Evreică maghiară. Asistată de 14. Lidia Lăzărescu (nume de împrumut), 15. Olga Deuth, 16. Andrei Goanţă (nume de împrumut). In ministere situaţia era identică: Ana Robinsohn Pauker. Evreică. Ministrul Afacerilor Externe. Îi avea ca adjuncţi pe 18. Eduard Mezincescu (Mezingher), evreu. 19. Grigore Preoteasa. Căsătorit cu o evreică, 20. Nicolae Cioroiu. Căsătorit cu o evreică. Toţi directorii din Ministerul Afacerilor Externe erau evrei : Lăzărescu, 22. Mircea Bălănescu, 23. B. Şerban, 24. Clara Ardeleanu, 25. Ida Felix, 26. E. Păsculescu, 27. Ana Toma, 28. Cornel Bogdan, 29. Petre Iosif, 30. Dionisie Ionescu, 31. Nicu Şerban. Ambasadori evrei: 32. Gheorghe Stoica, la Berlin, 33. Davidovici, în Israel, 34. Simion Bughici, la Moscova, 35. Mircea Bălănescu, la Paris, 36. Petre Iosif, la Roma, 37. Silviu Brucan (Samuil Brukner), la Washington. Toamna, când începeau sesiunile ONU, mass-media care anunţa sosirea delegaţiilor se amuza, anunţând că Israelul a veni la sesiune cu două delegaţii, una din Israel şi alta din România. In ministerul de externe singurii români erau femeile de serviciu, portarii şi şoferii. In rest “poporul ales”. Circula atunci în minister o vorbă de duh, sau de năduh, conform căreia în MAN funcţionau 11 sinagogi. Talmudul prevede că unde sunt 10 iudei (bărbaţi) poate lua fiinţă o sinagogă şi în Ministerul de Externe erau 112 evrei (bărbaţi). Mihai Florescu (nume de împrumut). Ministrul Petrolului şi al Chimiei. Venit din URSS cu Ana Pauker. S-a strecurat în casa lui Nicolae Ceauşescu, jucând un rol nefast în toate evenimentele “epocii de aur”. Şi acesta a avut grijă să umple ministerul cu oameni de încredere după modelul Anei Pauker. A înfiinţat celebrul SOVROM-PETROL: altă pâlnie prin care petrolul românesc s-a scurs fără greutate spre Uniunea Sovietică. Prin anii 50, o societate sovietică (Cuarţit) a început exploatarea sălbatică a uraniului din Munţii Apuseni, despre care se spunea că este cel mai pur din lume. Românii îl scoteau din pântecul pământului, îl încărcau în lăzi speciale şi lua drumul URSS. Era material strategic pentru interesul socialismului. Valoarea uraniului jefuit de sovietici a depăşit trei miliarde de dolari. La Ministerul Apărării Naţionale, la început a fost ministru ruteanul Emil Bodnarebko (Botnăraş). Mai târziu, Leontin Silaghi (Sălăjan). Căsătorit cu o evreică. Walter Neulander (Roman). Responsabil cu educaţia politică a armatei (îndoctrinare). Aceştia au fost groparii armatei române din cel de al II-lea război mondial. Luka Laszlo (Vasile Luca). Ministrul Finanţelor. Prieten apropiat al evreilor unguri Bela Kun şi Mathyasz Rakoczi. Un adept făţiş al falsei teorii că Ardealul e unguresc. Şi-a văzut împlinit visul , după care râvneşte şi azi UDMR, de a înfiinţa Regiunea Autonomă Maghiară. În scută vreme şi acest minister a fost dominat de urmaşii lui Bela Kun şi ai lu Cain. Un glumeţ spunea că în Ministerul de Finanţe nu mai vorbeau româneşte decât femeile de serviciu şi portarii. În timpul războiului, mareşalul Ion Antonescu i-a obligat pe nemţi să plătească nu cu mărci, ci cu aur masiv, toate exporturile României către Germania şi s-au adus în ţară 40 de tone de aur masiv. Sovieticii l-au considerat aur german şi l-au confiscat, drept pradă de război… Deşi prin armistiţiul semnat la Moscova, în noaptea de 12-13 septembrie 1944, despăgubirile de război fuseseră fixate la 300 milioane USD, în realitate, până la semnarea tratatului de pace de la Paris s-au plătit mai mult de 1,5 miliarde USD. Prin SOVROMURI, România a fost exploatată mai sălbatic decât coloniile. Ana Toma, evreică. Ministrul Comerţului Exterior. Fostă şefă de cabinet la Ana Pauker. Soţia lui Bodnarenco Pantelei Pantiuşa (alias Pintilie Gheorghe) din Tiraspol, şeful Securităţii Române. Ana Toma a avut sarcina de partid să prezinte la procesul lui Lucreţiu Pătrăşcanu dovezile fabricate, cum că acesta era duşmanul Uniunii Sovietice, dovezi care, deşi nu au convins pe nimeni, au stat la baza condamnării la moarte a celui care a declarat la Cluj, că în primul rând este român şi apoi comunist. Şi în acest minister şi în societăţile de comerţ exterior organizate pe ramuri ale economiei naţionale, majoritatea conducătorilor şi funcţionarilor erau evrei. Aceştia afirmau că românii nu au calităţi de comercianţi. Pagubele provocate economiei naţionale prin operaţiuni frauduloase în comerţul exterior au fost fabuloase. Oala era bine acoperită, astfel că nu a fost dat în vileag decât cazul de la AGROIMPORT-EXPORT, când grupul de delapidatori condus de Donath Andrei a furat şi depus la băncile elveţiene 50 de milioane USD. 43.Alexandru Moghioroş (evreu din Ungaria-n.n.). Dirija Ministerul Agriculturii, de la nivelul Comitetului Central. Teohari Georgescu (Burach Tescovici). Ministru de Interne. 45.Alexandru Nicolschi (Grumberg Boris Nicolschi) . Evreu basarabean. Sovieticii i-au dat gradul de general. La începutul anului 1945, pentru Grumberg Boris Nicolschi s-a creat o structură specială: Brigada mobilă, care poate fi socotită nucleul viitoarei securităţi. Această formaţiune de represiune formal era încadrată în cadrul Direcţiei Generale a Securităţii Statului, însă acţiona independent şi avea misiuni speciale de informaţii, de arestare şi cercetare a populaţiei (s.n.). 46.Serghei Niconov. Şeful spionajului român. Avea o biografie asemănătoare cu a lui Alexandru Nicolschi. În anul 1948 s-a înfiinţat Direcţia Generală a Securităţii poporului (DGSP), condusă de evreii Alexandru Nicolschi, Bodnarenco, 48. Pantelei Pantiuşa, 49. Vladimir Mazuru. Dintre oamenii care în primii ani de existenţă a DGSP au ocupat funcţii de conducere, până la şef de birou inclusiv, atât în compartimentele operative cât şi în cele administrative, erau: Serghei Niconov (enumerat mai înainte), 50. Cacica Sasa, 51. Oprescu Dorel (nume de împrumut), 52. Rita (soţia lui Oprescu Dorel), 53. Slechinger Paul, 54. Chioreanu Magdalena (nume de împrumut), 55. Blaukenstein Magdalena, 56. Roza Adalbert, 57. Bichel Ivan, 58. Mi��a Protopopov, 59. Bercovici, 60. Ijak Adalbert, 61. Szabo Eugen, 62. Maximenco Feodor, 63. Hollinger Isidor, 64. Teişanu Eugen (nume de împrumut), 65. Hirch Tiberiu, 66. Friedlander Eugen, 67. Herişan Alina (nume de împrumut). Tatăl ei era proprietarul unei rafinării şi al unor sonde din Moldova. 68. Ebner Silvia, 69. Kovaks Pius, 70. Demeter Şandor, 71-72. Fraţii Ady, 73. Hirch-Haiducu, 74. Fux Beria, 75. Herscovici , 76. Schmerler, 77. Hary Bogadan, 78. M. Pacepa. Si alţii . În Direcţia de Cercetări Penale, întregul efectiv, în frunte cu Dulgheru Mişu, erau evrei: 79.Dulgheru Mişu (Dulbergher), 80.Aritonovici Samy, 81. Matusevici Nathan, 82. Ficher Simon, 83. Zigler Simon, 84. Davidovici Leon, 85. Segal Luiza. Si alţii (s.n.). Şeful de cadre din Ministerul de Interne: 86. Demeter Şandor. Secretar general al Ministerului Afacerilor Interne: 87. Iosif Straier. Unităţile teritoriale aveau în conducere, în majoritatea cazurilor, de asemenea evrei. La regiunea Bucureşti: 88. Stancu Aurel. Venit în 1944 de la Moscova. Avea ca principali colaboratori pe: 89. Weis Isidor, 90. Kohn Bernanrd, 91. Edelstein, 92. Rodelstein, 93. Hâncu (nume de împrumut). Şi alţii. La regiunea Ploieşti: 94. Ştrul Mauriciu, colonel. La Braşov: 95. Kalausek Koloman, colonel. La Piteşti: 96. Nedelciu Mihailo, apoi, 97. Wisting Eugen. La Galaţi: Ijak Adalbert (enumerat mai înainte). La Cluj: 98. Patriciu Mihail (nume de împrumut). La Bacău: 99. Câmpeanu (nume de împrumut), colonel. La Suceava: 100.Popic Adalbert. Paraşutat de sovietici în timpul războiului). La Târgu-Mureş: 101. Daszkel Eugen. La Oradea: 102. Zeller. La Maramureş: 103. Davidovici- Dascălu. Şi altii. La Satu-Mare: 104. Ludovik Weiss. Mişu Dulgheru (enumerat mai înainte)…angajat al Ministerului de Interne în 1945, apoi trecut la Serviciul Special de Informaţii. Între 1948 şi 1952 a fost şeful Direcţiei de Anchete Penale, poziţie în care a instrumentat cazul Lucreţiu Pătrăşcanu, condamnat la moarte şi ucis în aprilie 1954. La începutrul anilor 80, călăul a emigrat în Israel. Ludovik Weiss…a lucrat în Siguranţă în 1946-1948, iar ulterior la Securitate (1948-1960), fie ca şef al Serviciului judeţean Satu-Mare, fie în cadrul Direţiei Anchete Penale, care i-a încredinţat loturile Canal şi pe Lucreţiu Pătrăşcanu. Pentru ultima “ispravă, Weiss a fost decorat cu Ordinul Steaua RPR. In anii 80 a plecat în Israel. In anul 1949 a împuşcat patru ţărani din Odorhei (Satu-Mare): Andrei Pop, Chira Gheza, Biro Andrei, Gyla Alexandru. Regiune Prahova: 105. Iţic Averbach. Comandantul Securităţii. La Iaşi: 106. David Isidor şi 107.Vasile Dascălu. Ştefan Koller. Locotenent colonel de securitate. A funcţionat din 1952, în Ministerul Afacerilor Interne, în Direcţia Generală a Lagelor, iar între 1954 şi 1957 a fost comandantul închisorilor din Aiud şi apoi a Văcăreştilor. Şi justiţia se afla în mâinile urmaşilor lui Cain: Avram Bunaciu, “măritat” cu o evreică. Secretar general la Ministerul de Interne. Preşedinte al Tribunalului Poporului. La Parchetul general şi mai târziu, la Tribunalul Suprem: Alexandru Voitinovici. Apropiat colaborator al familiei Brukner (Brucan). Alexandra Sidorovici (soţia lui Silviu Brucan). Aceştia au trimis în faţa plutoanelor de execuţie, sau la moarte lentă, în închisori, floarea intelectualităţii româneşti, care era vinovată de faptul că şi-a iubit ţara şi a militat pentru înălţarea neamului românesc. În spatele Anei Pauker şi a baionetelor armatei roşii, având drept model procesele staliniste din anii 30, acuzatorul public Alexandra Sidorovici şi-a permis să urle şi să îndrepte arătătorul spre boxele în care se aflau nişte monştri sacri ai neamului românesc: Iuliu Maniu, Ion Mihalache, Corneliu Coposu, Gheorghe Brăteanu, Constantin Titel Petrescu şi alţii. Singurul minister în care predominau români era cel al agriculturii, dar dirijat, la nivelul Comitetului Central, de Alexandru Moghioroş. La instituirea acestei stări politico-sociale au contribuit nu numai Kremlinul, ci şi organizaţiile mondiale evreieşti, interesate de extinderea comunismului pe întreaga planetă. În lucrarea sa Contribuţia unor minorităţi naţionale la bolşevizarea României, analistul politic, generalul Neagu Cosma, arată că în România erau “instructori” israelieni, care instituiau sarcini speciale pentru Ambasada Israelului şi pentru evreii din România”: 112. Scholmo Leibovici, 113. Yeschaianu Dan. Silviu Brucan (Samuil Brukner). Enumerat mai înainte. Cel mai teribil acuzator, redactor-şef al ziarului Scânteia. La Botoşani: 114. Moritz Feller, 115. Ruchenstein,116.Solomovici. Toată România era ocupată şi torturată de călăi de teapa unui Feller, Ruchenstein, Solomovici, Grundberg, Nicolschi, Grumberg, isterizaţi de un Brukner. (Ieronim Hristea, De la steaua lui David la steaua lui Rothschild, Editura Ţara noastră, Bucureşti, 2004, p. 326-336, 341, Neagu Cosma,Cupola-Din culisele securităţii, Editura Globus, Bucureşti, p. 44-83). Numerotarea şi sublinierile de mai înainte aparţin-G.G.C. […] Să presupunem că palestinienii, ajutaţi de o forţă militara straină, ar fi ajuns în fruntea Israelului şi ar fi lichidat israelienii valoroşi, politicieni, oameni de stiinţa, de cultura, rabini şi ar fi reuşit să-şi prelungeasca autoritatea la urmaşi, iar acestia să şi-o menţină. Ce ar face evreii din Israel şi nu numai? Ar actiona cu toate mijloacele pentru eliberare. Pentru preluarea destinului neamului lor în propriile mâini. Gheorghe Gavrilă Copil sursa: anonimus.ro Articolul zilei (11.07.2014): SCENARIU PERVERS – se aduc in fata justitiei tortionarii romani. DE CE NU SI STAPANII LOR EVREI? Citez mai jos din exceptionala lucrare Romania – incotro? (partea 5): În anul de învăţământ 1945 / 46, 25 tineri evrei au devenit studenţi în anul V la Facultatea de Medicină din Bucureşti, fără să prezinte dovada că absolvise anii I – IV. Din studenţii respectivi a făcut parte şi Nicolae Cajal, care apoi a îndeplinit funcţia de vicepreşedinte al Academiei Române (67-32, 33, 34) nefiind cunoscute elemente de bază ale acestei iniţiative de grup: formă de învăţământ superior unde studenţii respectivi au urmat şi au promovat anii I-IV medicină; activitatea desfăşurată de aceştia după terminarea studiilor la facultatea de medicină; perioadă în care dr. Nicolae Cajal a fost membru şi apoi vicepreşedinte al Academiei Române; contribuţia academicianului Nicolae Cajal la dezvoltarea ştiinţei medicale în România; Un rol important pentru instalarea regimului comunist în România în perioada 1945-1948, revine francmasoneriei, reactivată după cel de al doilea război mondial. Dintre francmasonii cooperanţi, parveniţi la funcţii, au făcut parte şi: – Horia Hulubei – Mihail Sadoveanu – Mihai Ralea – Victor Eftimiu (64 -315). Pentru activitatea francmasonică desfăşurată în cadrul intelectualilor români, nu exista informaţii nici pentru: identitatea organizaţiilor respective şi forurile externe de conducere a acestora; conducătorii formaţiilor francmasonice interne şi efectivele de intelectuali înscrise în ele; conţinutul statutelor de organizare şi de funcţionare; temeiul legal pentru funcţionarea francmasoneriei în România; realizările concrete în perioada comunistă, ale celor patru francmasoni nominalizaţi, pentru păstrarea şi dezvoltarea tradiţiei şi credinţei creştin – ortodoxă a neamului românesc. În cadrul Academiei R.P.R., au fost făcute noi alegeri în zilele 1- 2 noiembrie 1948, cu care ocazie au devenit academicieni şi: – Mihail Roller, titular activ la secţia de istorie, filozofie şi economico – judiciară. – Simion Oieriu, membru corespondent la secţia de ştiinţe geologice, geografice şi biologice, (72-512) – rămânând necunoscute: pregătirea profesională şi formele de învăţământ superior absolvite; realizările anterioare obţinute de noii academicieni şi recunoscute oficial înainte de noiembrie 1948. Din anul 1948, director al Securităţii regionale Cluj, a fost Patriciu Mihai, evreu, la ordinul căruia s-a desfăşurat acţiuni de reprimare a populaţiei româneşti din Valea Some��ului (67 -76 -79 ). Despre această personalitate comunistă, a fost păstrat secretul şi asupra următoarelor acţiuni ale acestuia; care i-a fost numele şi prenumele, înaintea participării sale ca membru al formaţiei comuniste române deplasată în Spania, pentru susţinerea regimului comunist (republican) în anul 1936 (66 – 26). activitatea desfăşurată în România în perioada 1944 -1947; pregătirea sa militară, pentru gradul de colonel, cu care a început cariera de comandant al securităţii – la Cluj. componenţa etnică a cadrelor de conducere din Securitatea regională Cluj; motivarea înscenării unei organizaţii subversive a locuitorilor români din zona, denumită „Garda Albă” numărul locuitorilor din zona arestaţi, judecaţi şi condamnaţi, şi natura vinovăţiilor acestora; durata cât a condus Securitatea Regională Cluj şi activitatea desfăşurată după pensionare; situaţia materială a familiei sale; identitatea copiilor, pregătirea lor profesională şi starea economică a acestora. În perioada 1953 -1973 au plecat din România, în special în Israel, peste 400.000 de evrei. (15-352) În Monitorul Oficial I Nr. 114/ 13 februarie 2008, a fost publicată Hotărârea de Guvern Nr. 130 prin care au fost declasificate şi 46 Hotărâri ale Consiliului de Miniştri din anii 1961 – 1965 cu următoarele componente, fără identitatea persoanelor respective: – renunţarea la cetăţenia română unui număr de 14779 solicitatori, cuprinşi în 34 H.C.M.-uri – retragerea cetăţeniei române cu două H.C.M.-uri pentru 56 de cazuri; – acordarea cetăţeniei cu şapte H.C.M.-uri, la un număr de 1076 indivizi care au stat în ţara noastră fără cetăţenie română; – acordarea cetăţeniei române pentru 345 solicitanţi, cuprinşi în trei H.C.M.-uri. Pentru cunoaşterea realităţii demografice din ţara noastră sunt necesare măcar următoarele informaţii oficiale: efectivele evreilor care au renunţat la cetăţenia română în perioada comunistă 1944 -1964 şi în perioada 1965 -1989, pe localităţi; nominalizarea celor care au stat în România fără cetăţenie şi funcţiile care au fost îndeplinite de aceştia, pe localităţi; nominalizarea celor cărora li s-a retras cetăţenia română şi faptele comise de dânşii; motivarea părăsirii ţării de către evrei, după consolidarea regimului de exploatare comunistă în Români; Comentariu: Probabil ca cei 400 000 au plecat pentru ca si-au facut treaba si aveau o alta treaba pe alte meleaguri. Iata si ce putem citi la Romania – incotro? (partea 6): Comerţul exterior al României a fost transformat într-o sursă de venituri a jefuitorilor avuţiei naţionale. Întrucât funcţionarii comerţului exterior românesc au fost de origine etnică evreiască (67-88) sunt necesare următoarele informaţii măcar pentru anul 1989: numărul total al funcţionarilor din cadrul ministerului respectiv, alte ministere şi din cadrul unităţilor producătoare de produse şi servicii pentru export, pe instituţii şi pe localităţi; numărul total al funcţionarilor de etnie israelită, din cel cuprins la punctul anterior. Operaţiuni frauduloase în comerţul exterior al ţării noastre, au fost provocate şi de grupul condus de Donah Andrei, directorul general al Agro import – Export, grup care a păgubit economia ţării cu 300 milioane lei – echivalent în dolari – sustragere care a fost depusă la o bancă din Elveţia. Prin sentinţa dată, vinovaţii au fost condamnaţi la moarte, pedeapsa care a fost comutată şi după puţin timp, aceştia se aflau în Israel (67- 89), neexistând informaţii oficiale nici pentru: componenţa formaţiei de infractori care au operat în cadrul unităţii economice respective şi funcţiile pe care le-au îndeplinit; conţinutul sentinţei de condamnare la moarte a vinovaţilor şi volumul pagubelor provocate de aceştia; conţinutul documentului emis pentru eliberarea din închisoare a acestor infractori şi a documentului emis de statul nostru pentru aprobarea părăsirii ţării de către aceştia; volumul pagubelor care trebuiau recuperate de la vinovaţii respectivi, la data plecării acestora din România şi modul cum a fost încasat; Foto: evreica ANA PAUKER in revista TIME din 20 septembrie 1948 – “CEA MAI PUTERNICA FEMEIE DIN LUME” Posted in Uncategorized on iulie 23, 2015 Iata ce putem citi la Serial RL. „Personalită ți române pe coperta revistei Time“. Ana Pauker era considerată de americani „cea mai puternică femeie din lume“: Prestigiosul săptămânal Time a dedicat ediția sa din 20 septembrie 1948 uneia dintre cele mai dure reprezentante ale comunismului de tip sovietic, care a fost trimisă de la Moscova să impună un nou regim în România. Ana Pauker, comunista născută în România care a fost trimisă de Kremlin, în fruntea unei divizii armate, pentru a impune un regim dictatorial la București, era considerată de către revista Time, în 1948, “cea mai puternică femeie în viață” din lume. Imaginea aprigei unelte roșii sovietice, peste care a fost suprapusă simbolic o seceră galbenă și explicația “Comunista Ana Pauker, o nouă muchie pentru un vechi topor de luptă”, a fost publicată de americani pe coperta ediției din 20 septembrie acel an. Săptămânalul i-a dedicat primei femei din lume care a devenit ministru de Externe un amplu reportaj, care prezintă pe larg copilăria fetiței “timide și plină de compasiune pentru oprimați” a familiei Rabinsohn, devenită apoi, la maturitate, o comunist�� “rece ca Dunărea înghețată, îngâmfată ca un boier pe pământurile sale bogate și nemiloasă ca o coasă în grânele Moldovei”. Time îi atribuie Anei Pauker o putere aproape nelimitată asupra României, influența sa extinzându-se, în viziunea jurnaliștilor americani, și asupra lumii comuniste din Balcani datorită încrederii pe care ar fi avut-o în ea însăși Stalin. “Femeia care vorbește cu Stalin”, o caracterizează publicația. “Ea conduce România. Funcția ei este de ministru de Externe, dar poziția sa este de guvernator al lui Stalin. Din cele șapte telefoane de pe biroul său, unul, se spune, are linie directă cu Kremlinul. Întrebată dacă are permisiunea să îl sune pe Stalin la orice oră, Ana a răspuns: «Când apare o ocazie, îl pot contacta»”, notează corespondentul de la București al săptămânalul ui. Ana Pauker, crescută în sărăcie în mahalele Bucureștiului, a urât luxul la care se dedau noii lideri comuniști ai României și, relatează Time, nu a ezitat să-i elimine pe cei care “s-au molipsit de obiceiurile burgheze”, chiar dacă aceștia îi erau apropiați. “Ana Pauker, incoruptibilă, a început să facă curat chiar din ziua în care a devenit ministru de Externe. Timp de două zile, cât a durat curățenia, ministerul ei a fost înconjurat de trupe. A epurat inclusiv trei liftieri. În ultimele săptămâni, marii șefi comuniști s-au rostogolit spre închisoare într-un număr la fel de mare ca al bețivilor dintr-o sâmbătă noaptea. Ana a trebuit să transforme două teatre în închisoare. Printre cei arestați: frumoasa Florica Bagdasar, ministra Sănătății Publice, generalul Mihai Lascăr, din divizia Tudor Vladimirescu, generalul Constantin Ionescu, șeful Statului Major, Constantin Doncea, viceprimar al Bucureștiului, colonel în Armata Roșie, membru al Comitetului Central comunist și vechi tovarăș de-al Anei Pauker”, relatează revista americană. De altfel, se spune că Ana ar fi depus mărturie, când se afla la Moscova, chiar împotriva soțului ei, Marcel Pauker, care ulterior a și fost împușcat pentru spionaj în favoarea României. Nemiloasa ministră de Externe îi iubea doar pe copiii ei, două fete și un băiat. Jurnalistul a reținut faptul că femeia de care depindea viața sau moartea a milioane de oameni pleca de multe ori de la ședințele oficiale spunând că “trebuie să merg să pregătesc cina pentru copiii mei.” O exagerare specifică Războiului Rece Articolul despre Ana Pauker se remarcă printr-o supraestimare a puterii şi influenţei acesteia în interiorul Partidului Comunist Român/Partidul Muncitoresc Român (PCR/PMR) şi în viaţa politică românească, a explicat, pentru „România liberă“, istoricul Cristian Vasile. “Jurnalistul american diminuează rolul jucat de alţi lideri comunişti, ca de exemplu Gheorghe Gheorghiu-Dej. Este simptomatic că Gheorghiu-Dej, prim-secretar al PCR/PMR şi omul care avea să o înlăture de la putere pe Ana Pauker după numai patru ani, nu apare practic în text. E menţionat o singură dată, dar în contextul evenimentelor desfăşurate în anul 1933. Această linie de interpretare, privind atotputernicia Anei Pauker, care s-a dovedit a fi falsă, a migrat din păcate – pentru o lungă perioadă – şi în istoriografia românească” , a precizat istoricul. Biografia politică realizată din revista Time este totuși interesantă, afirmă Cristian Vasile, pentru că atunci când vorbește despre abandonarea de către Ana Pauker a credinţei tradiţionale evreieşti pentru o „altă credinţă“, “utopia comunistă”, anticipează cumva impunerea de către specialiştii în ştiinţe sociale a conceptului de „religie politică”. “Articolul surprinde şi începuturile de formare a «noii clase», pe care avea să o descrie exemplar Milovan Djilas. Vezi formularea «Acum [Ana Pauker] este… ca un boier pe pământurile sale bogate»”, a notat istoricul. Materialul din revista Time pendulează între informaţia documentară “uneori de primă mână, mai ales despre familia Pauker–Rabins ohn” şi exagerarea jurnalistică, cumva specifică începutului de Război Rece, este concluzia lui Cristian Vasile. Regii României, în revista Time În primele trei episoade ale seriei „Personalită ți române pe coperta revistei Time“ v-am prezentat integral articolele pe care revista americană le-a publicat despre Regina Maria, în 1924, Regele Mihai I, în 1927, și Regele Carol al II-lea, în 1939. Jurnaliștii au lăudat activitatea politică a “Mamei răniților”, cum a mai fost cunoscută cea de a doua regină a României. Citeşte Cum a fost desființată opera reginei Maria în revista americană Publicația l-a caracterizat pe Regele Carol II drept un playboy din Balcani, dar a ignorat derapajele politice ale monarhului. Citeşte Ce au scris jurnaliștii americani despre regele Carol al II-lea, ”playboy-ul Balcanilor” Înscăunarea pe tronul României a unui copil de cinci ani – Regele Mihai – a atras atenția jurnaliștilor americani în 1927, Time tratând cu sarcasm înscăunarea sa la o vârstă atât de fragedă.Citeşte Speriat că a dat jucăriile pe o coroană. Comentariu: In Time nu apare decat cine trebuie, cand trebuie si cum considera ei ca trebuie. Alte exemple: De ce fondatorul FACEBOOK, Mark Zuckerberg, a fost desemnat de catre TIME, omul anului? VIDEO: Revista TIME l-a desemnat pe evreul BEN BERNANKE (presedintele Federal Reserve) „OMUL ANULUI 2009”. Detalii despre personaj Time Inc. nu este o publicatie oarecare, ci o subsidiara majora a conglomeratului Time Warner ce cuprinde 130 de magazine , cele mai notabile fiind : Sports Illustrated , Fortune,People, Essence, This Old House,Entertainment Weekly , IPC Media ( What’s On TV, NME, Country Life, Marie Claire si Nuts ) Time Warner Inc. este la randul ei corporatie membra Council on Foreign Relations. Este unul din cele mai mari conglomerate media din lume , cuprinzand : AOL , New Line Cinema, Time Inc., Time Warner Cable , HBO ,Turner Broadcasting System , The CW Television Network , UBU Productions , Warner Bros. Entertainment, Cartoon Network, CNN, DC Comics. —