DISTRIBUIȚI
Euro Vox Box
Un mesaj puternic despre coeziune
Discurs al comisarului european pentru politica regională Corina Crețu la conferința „Perspective pentru viitorul nostru – Elaborarea cadrului financiar multianual”

Doamnelor și domnilor,

Am ajuns la finalul primei zile de discuții despre viitorul cadru financiar multianual. A fost un schimb intens de opinii și aș vrea să încep prin a mulțumi Centrului European de Strategie Politică pentru organizarea conferinței. În numele Comisiei, aș vrea să le mulțumesc tuturor vorbitorilor de astăzi pentru punctele lor de vedere și experiența politică exprimate în cursul dezbaterii.

Trebuie să luăm în considerare toți actorii, toate opiniile, toată expertiza, pentru a elabora cea mai completă propunere pentru următorul cadru financiar multianual.

După cum explica și comisarul Oettinger, avem nevoie de un buget al UE care să aibă structura și mecanismele potrivite pentru a se ridica la nivelul ambițiilor noastre. Iar ambițiile noastre, doamnelor și domnilor, nu pot fi concepute în mod izolat.

În fiecare zi, țările, regiunile și orașele noastre, se confruntă cu inegalități sociale persistente, schimbări industriale și presiuni demografice. În fiecare zi, resimțim efectele schimbărilor climatice. Fie că este vorba despre uraganul Irma din septembrie, sau despre incendii forestiere sau inundații, Europa este afectată din ce în ce mai mult de evenimente meteorologice extreme. Iar, fiecare zi aduce pe țărmurile noastre mii de refugiați în căutarea unei vieți mai bune, sau care caută doar o șansă la viață.

Nu intenționez să arunc o lumină sumbră asupra viitorului nostru, dar trebuie să avem în minte, când elaborăm bugetul, toți acești parametri. După cum s-a discutat într-una dintre sesiuni, este vorba despre găsirea formulei potrivite pentru cvadratura cercului.

Având în vedere următorul cadru financiar multianual, trebuie să restartăm cumva sistemul, să vedem ce a funcționat până acum și ce trebuie schimbat. Dacă ne uităm la ceea ce înseamnă nucleul proiectului european, putem vedea un principiu esențial: construirea împreună a unui viitor prosper, în spiritul solidarității și parteneriatului, asigură pacea în Europa. Invenția revoluționară a Uniunii Europene are la bază ideea că dezvoltarea socio-economică a unei țări, regiuni sau localități învecinate nu reprezintă o amenințare, ci o garanție a păcii și prosperității. Este, de asemenea, o oportunitate pentru a crește împreună. Și, într-adevăr, acest lucru a funcționat.

Continentul nostru a avut parte, timp de peste șaptezeci de ani, de o perioadă fără precedent de creștere și pace, în ciuda unor suișuri și coborâșuri. Pe drumul către o integrare europeană tot mai puternică, coeziunea economică, socială și teritorială a reprezentat o piatră de temelie.

Politica de coeziune, împreună cu piața unică și zona euro, reprezintă un element esențial ce demonstrează solidaritatea care ține Europa laolaltă. Ea oferă garanția că fiecare regiune, oraș și sat – ceea ce înseamnă fiecare cetățean – poate beneficia de pe urma proiectului european. Fără coeziune, inegalitățile vor crește exponențial, ducând la divizare și la temeri care vor submina valorile fundamentale europene.

Ultimii ani de criză socio-economică și noile provocări apărute i-au determinat pe prea mulți cetățeni ai UE să se îndoiască de proiectul european. Trebuie să punem pe primul loc nevoile și preocupările lor. Trebuie să le demonstrăm că UE îi protejează și le dă mai multă putere.

După cum spunea în 1973 Georges Thomson: ” Nicio comunitate nu s-ar putea menține, nici nu ar putea avea sens pentru oamenii care îi aparțin, atâta timp cât unii au standarde de viață foarte diferite și au motive să se îndoiască de voința comună a tuturor de a ajuta fiecare membru să amelioreze condițiile de trai ale poporului său.”

Astfel, sarcina noastră principală este să ajutăm statele membre, regiunile și orașele să răspundă provocărilor menționate și să le restabilim încrederea în Uniunea noastră.

Doamnelor și domnilor, pentru a face față acestor provocări, trebuie să le oferim statelor membre și regiunilor un cadru pentru a elabora un mix de politici, care să aducă efectiv schimbarea economică și socială și să ajute la construirea unor regiuni și orașe adaptabile. Proiectele finanțate prin bugetul UE trebuie să genereze o schimbare durabilă pe termen lung în termeni de egalitate de șanse, calitatea vieții și perspective de creștere. Iar aceasta începe cu aprofundarea dimensiunii sociale a Uniunii, în special prin explorarea căilor de urmat pentru a continua armonizarea drepturilor cetățenilor în ce privește condițiile de muncă, educația, învățarea pe tot parcursul vieții sau serviciile medicale. Am încrederea că recent adoptatul Pilon european al drepturilor sociale va asigura un cadru solid pentru îmbunătățirea convergenței sociale pe întreg cuprinsul Europei.

De asemenea, ar trebui să avem o abordare mai structurată în ceea ce privește inovarea, fie ea tehnologică, industrială sau socială. Asta am încercat să facem, spre exemplu, prin promovarea strategiilor de specializare inteligentă prin intermediul politicii de coeziune. Acestea au reprezentat un stimulent pentru reforme, abordând deficiențele instituționale din ecosistemele de inovare. În multe regiuni, acestea au eliminat barierele și au adus laolaltă cercetători, companii, instituții de învățământ superior, autorități publice și societatea civilă. Sunt convinsă că un astfel de model poate fi diseminat în cadrul altor politici ale UE, pentru a stimula în continuare complementaritățile.

Doamnelor și domnilor, experiența ne-a arătat că pregătirea temeinică a terenului pentru investițiile UE este esențială. Am fost martorii unor reforme structurale realizate datorită politicii de coeziune. Sunt convinsă că UE ar trebui să ofere sprijin pentru elaborarea și punerea în aplicare a reformelor relevante, precum și pentru consolidarea capacităților administrative.

În același timp, statele membre și regiunile ar trebui să se asigure că există precondiții strategice și de reglementare. Condițiile cadru adecvate sunt o necesitate pentru a asigura eficacitatea politicii. Acesta este un domeniu care va necesita o atenție deosebită, deoarece se referă la modul în care funcționează semestrul european și recomandările specifice fiecărei țări.

Pe lângă asigurarea, printr-o abordare pe termen lung, a condițiilor adecvate pentru o investiție eficientă, politicile structurale ar trebui să ne permită să răspundem unor provocări neprevăzute. Ultimii ani au demonstrat faptul că regiunile UE se vor confrunta cu provocări noi și neașteptate, de la efectele negative ale globalizării sau schimbări climatice, la un aflux rapid de solicitanți de azil.

În cadrul politicii de coeziune, de exemplu, analizăm posibilitatea unei sume nealocate, care ar putea contribui la soluționarea provocărilor ce pot apărea. O altă opțiune pe care o explorăm post 2020 este o revizuire intermediară substanțială a programelor.

Pe scurt, o politică structurală de succes ar trebui să găsească un echilibru între o abordare flexibilă pe de o parte și una pe termen lung pe de altă parte, între agilitate și robustețe.

La final, aș dori să spun câteva cuvinte referitor la orientarea spre rezultate. Trebuie să ne concentrăm mai mult pe obiectivele și rezultatele dorite, în loc de formalități, proceduri, documente și facturi. Cetățenii noștri doresc să vadă și să beneficieze de rezultate tangibile. De aceea, simplificarea nu este doar o chestiune tehnică. Instituțiile și beneficiarii ar trebui să se concentreze pe rezultatele proiectelor cofinanțate.

De-a lungul anilor, în multe state membre și regiuni, am construit un sistem solid care asigură regularitatea cheltuielilor. Acum putem avea mai multă încredere în ele. Ar trebui să ne bazăm pe acest lucru; ne va permite să fim mai ambițioși și mai exigenți în ceea ce privește eficacitatea și eficiența. Abordarea orientată către rezultate ar trebui să se aplice și bugetului UE, cu o idee clară a priorităților noastre.

Doamnelor și domnilor, v-am împărtășit câteva idei cu privire la politica de coeziune. Veți continua discuțiile despre alte aspecte ale bugetului UE. În discursul meu, cred că există un element important pe care ar trebui să-l reținem. Și anume, coerența strategică de ansamblu a tuturor politicilor și instrumentelor care vor constitui viitorul cadru financiar al UE. Nu ne putem permite suprapuneri, dubluri sau chiar efecte divergente, mai ales într-o perioadă în care ne vom confrunta cu alegeri bugetare dificile. Sper că veți avea o dezbatere consistentă în continuare și spor la găsirea de soluții pentru cvadratura cercului.

Contul de Twitter al comisarului european Corina Crețu

Pagina de Facebook a comisarului european Corina Crețu

Blogul comisarului european Corina Crețu