DISTRIBUIȚI

Cu ocazia Zilei Internaționale Anticorupție, Comisia Europeană a publicat un sondaj privind atitudinea mediului de afaceri european față de corupția din Uniunea Europeană. Rezultatele arată o tendință descendentă, însă un număr semnificativ (63 %) de întreprinderi consideră corupția ca fiind larg răspândită, o scădere de la 75 % în 2013. Cât privește situația din România, 97% din reprezentanții mediului de afaceri susțin că problema corupției este răspândită la nivel național. Mai mult decât atât, 88% dintre aceștia văd corupția ca pe un impediment în desfășurarea normală a activității firmelor, comparativ cu o medie europeană de 37%.
La nivel european, mediul de afaceri este sceptic cu privire la modul în care este abordată corupția, 51 % dintre respondenți considerând că este puțin probabil ca persoanele corupte sau întreprinderile cu astfel de tendințe să fie raportate poliției sau procurorilor. Comisarul pentru afaceri interne, Ylva Johansson, a declarat: „Corupția subminează democrația și statul de drept, fundamentul societăților noastre. În timp, influența sa crește inegalitățile și subminează coeziunea socială. Ca Uniune, am făcut progrese importante de-a lungul anilor, dar mai sunt încă multe de făcut. Vom continua să colaborăm cu autoritățile naționale, cu organizațiile internaționale, cu societatea civilă și cu sectorul privat pentru a eradica corupția.”

Uniunea Europeană a înregistrat progrese în lupta împotriva corupției cu noi norme privind protecția avertizorilor de integritateCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••, combaterea spălării baniCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••lor și accesul autorităților de asigurare a respectării legii la informații financiareCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••, precum și cu privire la protejarea intereselor financiare ale UniuniiCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentFR•••, respectiv înființarea Parchetului EuropeanCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••. Comisia va continua să își consolideze activitatea cu privire la acest subiect în cooperare cu toate părțile interesate. Lupta împotriva corupției va fi, de asemenea, un element-cheie al noului ciclu de revizuire a statului de drept.

Reporter de serviciu Gabriel DANILA, anul II CRP,Universitatea Apollonia Iasi