DISTRIBUIȚI

Euro Vox Box
Un plan de acțiune ambițios pentru natură, cetățeni și economie
Editorial semnat de comisarul Karmenu Vella, responsabil pentru mediu, afaceri maritime și pescuit

Protecția naturii a fost întotdeauna un subiect „fierbinte” pentru cetățenii UE. De aceea nu a fost o surpriză să constat, atunci când am fost invitat să examinez situația legislației UE privind natura, că există o implicare masivă în întreaga Europă. Peste 500.000 de persoane (locul doi în topul celor mai ridicate rate de participare din UE) și-au exprimat opinia în consultarea de „verificare a adecvării” , majoritatea covârșitoare exprimându-se în favoarea cadrului legal existent.

Acesta este în vigoare de 25 ani, directivele privind păsările și habitatele fiind combinate pentru a se institui rețeaua Natura 2000, cea mai extinsă rețea coordonată de zone protejate cu o biodiversitate bogată din lume.

Vă întrebați, poate, ce este Natura 2000? Ei bine, înlocuiți acest nume cu cel mai reprezentativ colț de natură din țara sau din regiunea dumneavoastră și puteți fi aproape siguri că acesta a fost desemnat drept zonă protejată Natura 2000.

Dacă nu sunteți siguri, puteți chiar să verificați acest lucru pe platforma noastră online, Natura 2000.

Această rețea vastă este o realizare cu care UE se poate mândri, dar cu siguranță este loc de mai bine. Conform analizei noastre aprofundate, deși principiile sunt solide, iar obiectivele rămân valabile, avem nevoie de o reală schimbare pe teren. Protejarea ecosistemelor actuale necesită o abordare mai modernă, adaptată secolului 21. Ideea pe care se bazează noul plan de acțiune este de a garanta că directivele își valorifică pe deplin potențialul, oferind beneficii triple: pentru natură, pentru cetățeni și pentru economia UE.

Îmbunătățirile se vor axa pe gestionarea mai eficientă a zonelor protejate, pe ameliorarea legăturilor dintre protecția naturii și activitățile socioeconomice, precum și pe inițierea unui dialog mai strâns cu tinerii, părțile interesate și autoritățile naționale.

Totul începe cu îmbunătățirea orientărilor și a cunoștințelor. Întâi vom promova abordări participative mai inteligente care vizează să implice atât proprietarii, cât și utilizatorii terenurilor în procesul de implementare. De asemenea, vom elabora proceduri de acordare a autorizațiilor pe teren, de protejare a speciilor și noi orientări pe teme precum energia eoliană, cea hidroelectrică și acvacultura. Planul de acțiune va explora modalitățile de integrare a serviciilor ecosistemice în centrul proceselor de luare a deciziilor. Va fi utilă și îmbunătățirea accesului public la datele necesare punerii în aplicare a directivelor (cum ar fi imaginile prin satelit furnizate de programul Copernicus).

O a doua prioritate este asumarea responsabilității politice și consolidarea respectării normelor. Este vorba despre încurajarea tuturor statelor membre să își asume responsabilitatea cu privire la rețea și să se asigure că s-au luat măsurile de conservare necesare pentru toate siturile Natura 2000. Ne dorim o colaborare mai strânsă cu autoritățile naționale și regionale, proprietarii de terenuri, societatea civilă și alte părți interesate, deoarece este cea mai bună modalitate de protejare a biodiversității locale și de încurajare a unor activități economice în armonie cu protecția naturii.

De asemenea, sunt necesare mai multe investiții în rețeaua Natura 2000 și o absorbție mai eficientă a fondurilor UE. Pe parcursul următorilor trei ani ai programului LIFE, Comisia propune alocarea unei sume suplimentare de 60 milioane de euro pentru Natura 2000 și pentru proiecte referitoare la biodiversitate. Pe lângă această măsură, obiectivul nostru este să stimulăm și să încurajăm investițiile private în proiecte dedicate naturii prin Mecanismul de finanțare a capitalului natural, un parteneriat în materie de finanțare între Comisie și Banca Europeană de Investiții, care furnizează împrumuturi și investiții individualizate.

Ultima prioritate este comunicarea. Rețeaua Natura 2000 se întinde pe un milion de kilometri pătrați, dar marea majoritate a cetățenilor nu au auzit de ea. Această situație trebuie remediată. Prin urmare, ne intensificăm activitățile de informare, sprijinind schimbul de cunoștințe prin intermediul unei platforme comune cu Comitetul Regiunilor și implicând tinerii prin inițiative precum programul de voluntariat al Corpului european de solidaritate. De asemenea, am proclamat ziua de 21 mai drept Ziua europeană Natura 2000 pentru a spori gradul de conștientizare în întreaga Europă.

Succesul planului depinde de crearea unei culturi puternice de colaborare și încredere. Trebuie deci să ne adresăm cetățenilor, autorităților locale, regionale și naționale, industriilor, mediului de afaceri și societății civile.

Acest plan de acțiune nu vizează izolarea naturii pentru a o proteja. Dimpotrivă, el vizează identificarea unor modalități de a trăi în armonie cu natura, prin care societatea și industriile să se dezvolte în continuare, dar fără a deveni o povară prea mare pentru Pământ. Puteți rezuma aceste idei în câteva cuvinte — singura cale durabilă către o economie mai competitivă este cea care integrează protecția naturii. În 2017, nu cred că poate exista o cale mai bună.

Articolul a fost inclus în ediția din luna august a publicației Open Access Government.

Contul de Twitter al comisarului Karmenu Vella

Contul de Facebook al comisarului Karmenu Vella

Pagina comisarului Karmenu Vella