DISTRIBUIȚI

Către Cei din Neamul meu,
Celor de lângă mine sau de foarte departe…

Vă chem să intrăm în Anul Profetic ce Vine înmiresmați cu Fericire, făcându-L Fericit.
Împliniți cu Bunătate, făcându-L Bun.
Îmbrăcați cu Frumusețe, făcându-L Frumos.
Plini de Viață Trăită, făcându-L Viu și Trainic.
Bucurați-Vă Români de Clipa cea Repede dintre Treceri și țineți-O ca pe Veșnicia Străbunilor izvorâtă din Ruga voastră cea Dreaptă.
Și să srigăm ca Unul: ”A MULTI ANI IRE”
(La Mulți Ani Trăire)!

Gen. CHE