DISTRIBUIȚI

„În ceea ce priveşte infrastructura, o prioritate pentru Guvern o reprezintă în continuare corelarea surselor de finanţare pentru realizarea investițiilor publice ale autorităților locale, atât din PNDL, cât şi din fonduri europene sau prin programele derulate de Compania Naţională de Investiţii şi de Agenția Naţională pentru Locuințe. Reducerea decalajelor regionale reprezintă unul dintre principalele obiective ale utilizării acestor fonduri, iar România trebuie să susțină creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, coroborat cu reducerea disparităților regionale.”

Declaraţia a fost făcută astăzi, 26 aprilie, de viceprim-ministrul Paul Stănescu, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, cu ocazia participării la lucrările celei de-a XXVII-a ediţii a Adunării Generale a Asociaţiei Oraşelor din România.

Ministrul dezvoltării le-a vorbit aleşilor locali prezenţi la eveniment şi despre stadiul proiectelor de acte normative aflate în atenţia Guvernului, în vederea eficientizării activităţii în administraţia publică, precum Codul administrativ, Codul finanţelor publice locale, Legea parteneriatului public-privat, Legea achiziţiilor publice, context în care a reiterat faptul că „este important ca România să treacă la un nou model de dezvoltare, accentul fiind pus pe proiecte și investiții mature, care aduc un plus de valoare în economie și orientează investiții în ramuri ce susțin producția internă, pentru a ajunge la nivelul de performanță al celorlalte state membre; toate aceste proiecte legislative arată deschiderea Guvernului pentru investiţii, iar perioada următoare trebuie să fie perioada investiţiilor pentru România”.

În cadrul evenimentului, domnului viceprim-ministru Paul Stănescu i-a fost acordată, din partea Asociaţiei Oraşelor din România, Diploma de excelenţă „pentru buna colaborare în activitatea de elaborare şi implementare a politicilor publice în unităţile administrativ-teritoriale cu statut de oraş”.