DISTRIBUIȚI

Vine Oltul spumegat,
Supărat şi-nfuriat,
Nebăut şi nemâncat
Pentru cele ce-a aflat:
Vin iscoade judeţene
Pe plaiuri romanaţene
Să ia bani pe ierbărit,
Darea pentru fumărit,
Să ia turme şi cirezi,
Oi cu miei, capre cu iezi,
Viţei, porci, gâşte, curcani
Şi le duc la bogătani.
Biruri grele an de an
Iau drumul către baştan
În Imperiul Hoţoman,
Iar pe noi săraci ne lasă
Cu trai greu şi jale-n casă.
Olt–romanaţean, ca frate,
Să îndure nu mai poate,
Amândoi fac legământ
Să salveze acest pământ
De tagma jefuitoare,
De urgia-nrobitoare,
De duşmanii venetici
Care n-au nimic aici.
Grâul nostru-i la oblâce,
Ne iau pâinea s-o mănânce.
La noi plouă, roada-i grea,
Apa vor ca să ne-o bea.
Avem străbuni, cimitire,
Ei n-au aer să respire.
Pe acest statornic plai,
Venind pe-o gură de rai,
Ne-am născut în luna mai.
Vârsta noastră-n astă țară
În milenii se măsoară.
În istorie-am intrat
Neam cinstit, harnic, bogat.
Ne-am păstrat fără sfială
Ființa națională.
N-am avut nimic de dat
În vânzare la mezat.
Ridicăm prin vânt și ploi
Mari statui pentru eroi,
Libertatea ni-i speranța,
Pentru ea ne jertfim viața
De la Dunăre-n Carpați
În al nostru Romanați,
Din Carpați în largul zării
Pentru propășirea Țării.