DISTRIBUIȚI

Euro Vox Box
Ziua Internațională a Muncii 2018
Declarația comisarului european Marianne Thyssen, responsabil pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă

În fiecare an, la data de 1 mai, în întreaga lume se sărbătorește Ziua Internațională a Lucrătorilor, cunoscută, de asemenea, sub denumirea de «Ziua Muncii». Ceea ce a început ca o zi de grevă, ce avea loc în fiecare an, s-a transformat într-o zi de sărbătoare, care celebrează realizările sociale în sprijinul lucrătorilor.

Prima realizare socială a fost limitarea la 8 ore a unei zile de lucru. De atunci, au urmat multe altele. Însă Ziua Muncii nu se limitează numai la celebrarea realizărilor. Ea reamintește, de asemenea, faptul că o economie socială de piață funcțională nu este o realizare garantată și că normele trebuie să fie actualizate, ținând seama de evoluția constantă a tehnologiilor care au un impact asupra economiilor și societăților noastre.

Este exact ceea ce am urmărit și am realizat în cursul mandatului actualei Comisii: includerea dimensiunii sociale a Europei printre prioritățile agendei. În noiembrie 2017, a avut loc la Göteborg primul Summit social din ultimii 20 de ani. În cadrul acestuia, Parlamentul European, statele membre și Comisia Europeană au proclamat Pilonul european al drepturilor sociale, o serie de 20 de principii și drepturi menite să susțină accesul cetățenilor la formare, educație și învățare pe tot parcursul vieții, condiții corespunzătoare de muncă și sisteme sociale eficiente.

Acum este momentul să ne asigurăm că aceste principii și drepturi devin realitate. La nivelul UE, am propus deja mai multe inițiative în acest sens. Prin intermediul Agendei europene pentru competențe dorim să ne asigurăm că cetățenii sunt pregătiți pentru locurile de muncă de astăzi și de mâine. Avem propuneri de a spori previzibilitatea și transparența condițiilor de lucru, cu scopul de a ne asigura că toți lucrătorii care desfășoară o activitate independentă au acces la o protecție socială corespunzătoare și de a crea norme echitabile și ușor de aplicat pentru lucrătorii mobili.

Punerea în aplicare a Pilonului și a principiilor sale necesită un efort comun. Avem nevoie de angajamentul tuturor: statele noastre membre, Parlamentul European, partenerii sociali și, nu în ultimul rând, societatea civilă. Aștept cu nerăbdare să lucrez cu toate aceste părți interesate pentru a ne asigura că, în următorii ani, putem demonstra clar faptul că progresul economic și social se susțin reciproc și că avem motive să sărbătorim Ziua Internațională a Lucrătorilor.

Contul de Twitter al comisarului Marianne Thyssen

Pagina de Facebook a comisarului Marianne Thyssen