DISTRIBUIȚI

Motto: “Cinstirea trecutului trebuie să fie un punct forte al culturii noastre naţionale” (Acad. Ioan-Aurel Pop – istoric, rector al Universităţii Babeş-Bolyai) 1 DECEMBRIE 1918 marchează victoria luptei multiseculare a Românilor pentru libertate şi unitate naţional- statală. Marea Unire trebuia consolidată şi apărată în faţa forţelor potrivnice . Unirea tuturor provinciilor româneşti într-un singur stat, independent şi suveran, reprezenta ţelul suprem pentru care România se angajase în războiul mondial, alături de Antanta. 1 Decembrie 1918 este momentul cel mai însemnat al istoriei noastre, este ziua împlinirilor naţionale. De aceea, 1 DECEMBRIE ESTE ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI, cea mai bună alegere. Liga Culturală pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni – Filiala Cluj, împreună cu Asociaţiile din antet, cu Seminarul Teologic Ortodox, organizează Simpozionul cu titlul de mai sus la Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”, vineri,27.11.2015, orele 11.00-12.00. Imnul Naţional “Deşteaptă-te, Române!”, versurile Andrei Mureşanu, melodia, George Ucenescu, va fi interpretat de Corul Seminarului Teologic Ortodox, dirijor P.C. Pr. Prof.univ.dr. Petru Stanciu. Slujba de Te-Deum va fi susţinută după modelul rugăciunilor de dinaintea Marii Adunări Naţionale din Alba-Iulia, 1918. Sunt invitaţi să susţină comunicări ştiinţifice domnii: prof.univ.dr. Dumitru Protase-Membru de Onoare al Academiei Române, prof. Daniela Deteşan – Cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie al Academiei Române – Filiala Cluj-Napoca, prof. Vasile Sfârlea, col.(r.) Ioan Cârcu, prof.dr. Vasile Lechinţan, elev de la Scoala „Horea”. Moderator, col.(rtr.) ing.,ec. Nicolae C.Grosu, care va organiza, împreună cu lt.col.(rtr.) Ioan Arboreanu- arhitect, senior al Cetăţii: Expoziţia închinată Marii Uniri, Această Expoziţie o vom prezenta şi la Congresul Spiritualităţii Româneşti, din Alba –Iulia, din zilele 29.11-01.12.2015. În oraşul Zlatna, în 29-30.11.2015, vom prezenta Expoziţia închinată Marilor Regi ai Daciei, Burebista şi Decebal şi Expoziţia: 1940 – anul tragic al României. 75 de ani de la dezmembrarea teritorială a țării. (Basarabia și Nordul Bucovinei, Ţinutul Herţa, 26-28 iunie– Pactul Ribbentrop-Molotov; Nord-Vestul Transilvaniei, 30 august – Diktatul de la Viena; Cadrilaterul, 7 septembrie, Craiova). Intrarea liberă! Mulţumim Bibliotecii Centrale Universitare pentru găzduire şi Redacţiei „Făclia” pentru publicare! Col. (r) ing.,ec. Nicolae C. Grosu – preşedinte al Ligii Culturale pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni –Filiala Cluj, al Asociaţiei şi al Fundaţiei, din antet, posesor al EMBLEMEI DE MERIT “ REZERVA OŞTIRII ROMÂNE” ,clasa a II-a cu ATESTAT CONFERITĂ DE CĂTRE MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE, Membru de Onoare al Asociaţiei Naţionale CULTUL EROILOR”“REGINA MARIA”,şi al Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război, cu Diplome de Onoare, conferite de către A.N.C.M.R.R.”Al.I.Cuza”, de către Instituţia Prefectului, Judeţul Cluj, Diplomă de Aleasă Cinstire conferită de către Mitropolitul Bartolomeu Valeriu Anania, CRUCEA TRANSILVANĂ conferită de către Mitropolitul Clujului… CRUCEA ARHIEPISCOPALĂ conferită de către Arhiepiscopul Alba Iuliei, Diploma “Aportul Civic”, conferită de către Consiliul Civic Local Cluj-Napoca, membru al A.G.I.R. şi al A.G.E.R.